Mars et Octobre

Lundi > Samedi

Lundi – Mercredi – Vendredi – Samedi
10:00 – 12:30
14:00 – 17:00

Mardi – Jeudi
10:00 – 12:30

Vacances scolaires zone B & Belgique

Lundi > Samedi
10:00 – 12:30
14:00 – 17:00

Avril à Juin et Septembre

Lundi > Samedi

10:00 – 12:30
14:00 – 18:00

Dimanche

10:00 – 13:00

sauf vacances scolaires zone B et Belgique, ponts fériés et septembre
10:00 – 13:00
15:00 – 18:00

Juillet et Août

Lundi > Dimanche

09:30 – 12:30
14:00 – 18:00

Novembre à Février

Lundi - Mercredi - Vendredi

10:00 – 12:30
14:00 – 16:30

Vacances scolaires zone B & Belgique

Lundi > Samedi
10:00 – 12:30
14:00 – 17:00